Bởi {0}
logo
Shanghai Ruihe Enterprise Group Co., Ltd.
कस्टम निर्माता
Sản Phẩm chính: PPR Ống/PHỤ KIỆN PPR/HDPE Ống/HDPE Phù Hợp/PVC Ống Ống Dẫn và Phù Hợp
Thứ tự xếp hạng4 phổ biến nhất trong Ống nhựaDesign-based customizationFull customizationMinor customizationSample-based customization
chat